УСЛОВИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА НА ЕЛЕКТРОННА МЕДИЯ „СОФИЯ ГЛОУБ МЕДИЯ“ ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНФУМ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА НА ЕЛЕКТРОННА МЕДИЯ „СОФИЯ ГЛОУБ МЕДИЯ“ ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНФУМ С ВЪПРОСИ:
„ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА СЕ ИЗБИРАТ С МАЖОРИТАРНА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА С АБСОЛЮТНО МНОЗИНСТВО В ДВА ТУРА?“, „ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ И РЕФЕРЕНДУМИТЕ?“ И „ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ГОДИШНАТА ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ, ОТПУСКАНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИТЕ, ДА БЪДЕ ЕДИН ЛЕВ ЗА ЕДИН ПОЛУЧЕН ДЕЙСТВИТЕЛЕН ГЛАС НА ПОСЛЕДНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ?“

СОФИЯ ГЛОУБ МЕДИЯ ще отразява предстоящия Национален Референдум 2016 с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“, „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“ и „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“ чрез специална секция в новинарския си сайт sofiaglobe.com, като предоставя възможност за присъствие на всички регистрирани кандидати за предстоящите избори.
СОФИЯ ГЛОУБ МЕДИЯ спазва стриктно изискванията за провеждане на Националния референдум. Платената агитация по време на предизборната кампания за Националния референдум на 06-ти ноември 2016 година се извършва по официалните тарифи и рекламна политика на sofiaglobe.com.
За включване на рекламна кампании на партии, коалиции и инициативни комитети в предстоящия Национален референдум, предоставяме еднакви условия и цени на всички регистрирани участници в Национален референдум 2016.

Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден, т.е. в 00:01 часа на 07.10.2016 г, като не се допуска предизборна агитация 24 часа преди Националния референдум – на 05.11.2015 г. и в изборния ден на – 06.11.2015 г.

Кампанията по повод Националния референдум се води на български език, като се използват агитационни материали, които не накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В агитационните материали няма право да се използват химнът, гербът и знамето на Република България.

Материалите не може да съдържат дискриминация, основана на расов, етнически или друг признак. Всеки материал трябва да бъде в съответствие със законите на Република България.
Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание. Националния референдум се открива на 07-ми Октомври 2016 година.
Тя приключва в 0,00 часа на 05-ти ноември 2016 година.

СОФИЯ ГЛОУБ МЕДИЯ определя следната тарифа при заявяване на политическа рекламна кампания за Национален референдум

Тарифи за реклама: Националния референдум на 06-ти ноември 2016 г.
1. Дясна страна банер реклама, размер 125 х 125: 1000 лева

2. Най-високо или средно банер реклама, размер 500 х 80: 2000 лева

3. Дясно крило голям блок банер, 300 х 250: 1500 лева

4. платена публикация, на български език: 1000 лева

5. Пакет от една 500 х 80 топ банер реклама и една дясна страна банер реклама на 125 х 125 лева: 2500 лв.

6. Пакет от един топ банер на 500 х 80, страничен банер на 125 х 125 и дясната страна на голям блок банер, 300 х 250: 3500 лв.
. Заплащането за публикуването/излъчването на платени форми на отразяване на предизборната кампания за Националния референдум се извършва предварително (100% авансово преди излъчването/публикуването на съответния материал).

Необходими документи за стартиране на предизборна кампания за Национален Референдум:
1. Възлагателно писмо за закупуване на медийно пространство за отразяване на кампания в sofiaglobe.com
2. Копие от документ, респективно нотариално заверено пълномощно, удостоверяващо представителната власт на лицето, подписало възлагателното писмо
3. Договор, подписан от СОФИЯ ГЛОУБ МЕДИЯ и представляващия съответната партия, коалиция от партии или инициативен комитет, регистрирали кандидати за участие в Националния Референдум, или от лице, упълномощено от представляващия с нотариално заверено пълномощно
4. Удостоверение от ЦИК за регистрация в Националния Референдум
5. Документ за извършено 100% авансово плащане

СОФИЯ ГЛОУБ МЕДИЯ ще обяви на адрес sofiaglobe.com информация за договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, включително ако договорът е сключен с посредник, съгласно изискванията на чл. 180, ал. 2 от ИК.
Оставаме на разположение за съвместна работа
Екипът на СОФИЯ ГЛОУБ МЕДИЯ

За запитвания към СОФИЯ ГЛОУБ МЕДИЯ: [email protected] 0887/ 565 322