УСЛОВИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА НА СОФИЯ ГЛОУБ МЕДИЯ ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2016

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА
НА СОФИЯ ГЛОУБ МЕДИЯ ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2016

СОФИЯ ГЛОУБ МЕДИЯ ще отразява предстоящите Президентски избори 2016 чрез специална секция в новинарския си сайт sofiaglobe.com , като предоставя възможност за присъствие на всички регистрирани кандидати за предстоящите избори. Кампанийната активност може да бъде включена в sofiaglobe.com и подходящи сайтове от медийната група.

СОФИЯ ГЛОУБ МЕДИЯ спазва стриктно изискванията на Изборния кодекс.
Платената агитация по време на предизборната кампания за вота на 06-ти Ноември 2016 година
се извършва по следните по предварително обявени тарифи и рекламна политика на sofiaglobe.com.

За включване на кампании на кандидати за президент в предстоящите избори предоставяме еднакви условия и цени на всички регистрирани участници в Избори 2016.

Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден, т.е. в 00:01 часа на 07.10.2016 г, като не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден – на 06.11.2016 г. и в изборния ден на 06.11.2016 г.

Предизборната кампания се води на български език, като се използват агитационни материали, които не накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В агитационните материали няма право да се използват химнът, гербът и знамето на Република България. Материалите не може да съдържат дискриминация, основана на расов, етнически или друг признак. Всеки материал трябва да бъде в съответствие със законите на Република България.
Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове
е престъпление, като тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание. Предизборната кампания се открива на 07-ми Октомври 2016 година. Тя приключва в 0,00 часа на 05-ти Ноември 2016 година.
СОФИЯ ГЛОУБ МЕДИЯ определя следната тарифа при заявяване на политическа рекламна кампания за Президентски избори 2016.
Тарифи за реклама: Президентските избори на 06 ноември, 2016

1. Дясна страна банер реклама, размер 125 х 125: 1000 лева

2. Най-високо или средно банер реклама, размер 500 х 80: 2000 лева

3. Дясно крило голям блок банер, 300 х 250: 1500 лева

4. платена публикация, на български език: 1000 лева

5. Пакет от една 500 х 80 топ банер реклама и една дясна страна банер реклама на 125 х 125 лева: 2500 лв.

6. Пакет от един топ банер на 500 х 80, страничен банер на 125 х 125 и дясната страна на голям блок банер, 300 х 250: 3500 лв.

Заплащането за публикуването/излъчването на платени форми на отразяване на предизборната кампания за Президентски избори се извършва предварително (100% авансово преди излъчването/публикуването на съответния материал).
Необходими документи за стартиране на предизборна кампания:
1. Възлагателно писмо за закупуване на медийно пространство за отразяване на предизборната кампания в sofiaglobe.com
2. Копие от документ, респективно нотариално заверено пълномощно, удостоверяващо представителната власт на лицето, подписало възлагателното писмо
3. Договор, подписан от СОФИЯ ГЛОУБ МЕДИЯ и представляващия съответната партия, коалиция от партии или инициативен комитет, регистрирали кандидати за участие в изборите, или от лице, упълномощено от представляващия с нотариално заверено пълномощно
4. Удостоверение от ЦИК за регистрация в изборите
5. Документ за извършено 100% авансово плащане

СОФИЯ ГЛОУБ МЕДИЯ ще обяви на адрес sofiaglobe.com информация за договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, включително ако договорът е сключен с посредник, съгласно изискванията на чл. 180, ал. 2 от ИК.
Оставаме на разположение за съвместна работа

Екипът на СОФИЯ ГЛОУБ МЕДИЯ
За запитвания към СОФИЯ ГЛОУБ МЕДИЯ: [email protected]
0887 565 322